Bell Schedules

2023-24 Regular Full Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 8:00 AM
Warning Bell 8:03 AM
1st hour 8:05 AM 9:08 AM 63 min
2nd hour 9:12 AM 10:11 AM 59 min
3rd hour 10:15 AM 11:14 AM 59 min
4th hour--6th Grade (Lunch 11:18-11:46 AM) 11:50 AM 12:52 PM 62 min
4th hour--7th Grade (Lunch 11:52-12:20 PM) 11:18 AM 12:52 PM 94 min
4th hour--8th Grade (Lunch 12:24-12:52 PM) 11:18 AM 12:20 PM 62 min
5th hour 12:56 PM 1:55 PM 59 min
6th hour 1:59 PM 3:00 PM 61 min
Dismissal 3:00 PM
2023-24 Early Release Wednesday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 8:00 AM
Warning Bell 8:03 AM
1st Hour 8:05 AM 8:56 AM 51 min
2nd Hour 9:00 AM 9:47 AM 47 min
3rd Hour 9:51 AM 10:38 AM 47 min
4th Hour--6th Grade (Lunch 10:42-11:10 AM) 11:14 AM 12:16 PM 62 min
4th Hour--7th Grade (Lunch 11:16-11-44 AM) 10:42 AM 12:16 PM 94 min
4th Hour--8th Grade (Lunch 11:48-12:16 PM) 10:42 AM 11:44 AM 62 min
5th Hour 12:20 PM 1:07 PM 47 min
6th Hour 1:11 PM 2:00 PM 49 min
Dismissal 2:00 PM
2023-24 Half Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Bell 8:00 AM
Warning Bell 8:03 AM
1st hour 8:05 AM 8:33 AM 28 min
2nd hour 8:37 AM 9:05 AM 28 min
3rd hour 9:09 AM 9:37 AM 28 min
4th hour 9:41 AM 10:09 AM 28 min
5th hour 10:13 AM 10:41 AM 28 min
6th hour 10:45 AM 11:12 AM 27 min
Dismissal 11:12 AM